LogoSP2

 

 18 548-04-00    sekretariat@spjanuszowa.chelmiec.plJanuszowa 5, 33-300 Nowy Sącz   Facebook  epuap1 /SPJanuszowa/SkrytkaESP bipbip

Realizowane programy/projekty

 

MG Godzina web unaweza 2048x806Godzina dla MŁODYCH GŁÓW

10 października 2023 roku w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego rusza pilotażowy program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” Fundacji UNAWEZA, który jest odpowiedzią na rosnący kryzys psychiczny wśród młodych osób i zapotrzebowanie osób uczniowskich, rodziców oraz nauczycieli i nauczycielek na otwartą rozmowę o zdrowiu psychicznym. Jest to cykl lekcji, które będą się odbywały raz w miesiącu od października do końca roku szkolnego 2023/24. Do udziału w pierwszym pilotażowym roku realizacji programu zgłosiło się 1330 szkół i placówek oświatowych. Program będzie ewaluowany i rozwijany.

 
 
344780541 184540934558616 2881355910466598308 n

 

EKOświadomi

W październiku 2022 r. uczennice: Aleksandra Jasińska, Zuzanna Jasińska wraz z opiekunem panią Iwoną Dakowicz-Berowską złożyły wniosek do konkursu na mikro-projekt ekologiczny w ramach projektu ”Eko-świadomi obywatele Małopolski”. W listopadzie Komisja Fundacji Horyzont 360 oceniła projekt i zarekomendowała do realizacji. Tym sposobem 3-osobowa grupa „Miłośnicy owadów” mogła zacząć realizować swój projekt pod nazwą: „Owady zapylające - przedłuż ich życie”. Uczennice przygotowały kampanię z okazji Światowego Dnia Pszczoły przypadającego na 20 maja, której celem była promocja postaw proekologicznych poprzez poszerzanie wiedzy uczniów w teorii i praktyce nt. owadów zapylających i ich realnego wpływu na nasze życie. Na projekt otrzymano 1000 zł dofinansowania, co w całości spożytkowano na wizytę pszczelarza pana Sławka oraz zakupiliśmy całe mnóstwo roślin miododajnych, które wspólnymi siłami zasadziliśmy na terenie szkoły.
Obszerna galeria na naszym fb
 

302205106 418840396899566 6925446667354402003 n

Nasza szkoła w roku szkolnym 2022/23 bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Z kulturą mi do twarzy" Edycja III. Celem tego projektu jest wprowadzania uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiuecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele). Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Projekt zawiera 4 moduły, w ramach których wykonywane będą poszczogólne zadania:
MODUŁ I - W KRAINIE MUZ;
MODUŁ II - TU JEST MOJE MIEJSCE;
MODUŁ III - KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ;
MODUŁ IV - KULTURY ŚWIATA.

 logo ESA
Edukacyjna Sieć Antysmogowa

ESA, czyli Edukacyjna Sieć Antysmogowa, to projekt, który działa na rzecz poprawy jakości powietrza. Z roku na rok do projektu ESA przyłączają się kolejne szkoły i projekt stopniowo obejmuje obszar całej Polski.
W czwartek 15 września br. Szkoła Podstawowa w Januszowej dołączyła do projektu  ESA. Na budynku, przy głównym wejściu, zamontowano zewnętrzny czujnik smogu wyświetlany na tablicy informacyjnej LED do pomiaru jakości powietrza. Dzięki temu co dziennie możemy śledzić jakość powietrza.
Edukacyjna Sieć Antysmogowa angażuje nauczycieli i uczniów w walce o wspólną sprawę, jaką jest czyste powietrze. Wspólną, bo wszyscy potrzebujmy powietrza, aby żyć, zdrowo się rozwijać, realizować swoje pasje.
Od dzisiaj mierzymy się ze smogiem. Dla powietrza, dla zdrowia, dla przyszłych pokoleń.240820715 519106165847832 5660916164226081903 n

 

Emocja

Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja to projekt mający na celu kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, kształtowanie u nich postawy empatii, rozbudzanie wiary w siebie oraz własne możliwości. Ponadto, ma on aktywizować uczniów do pełnego zrozumienia uczuć i emocji własnych oraz innych osób i konstruktywnego ich wyrażania. Pojawiają się w nim również elementy wychowania do wartości, takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość. Projekt ten jest zgodny z podstawowymi kierunkami oświatowymi państwa w roku szkolnym 2021/2022.

 

 

 

 

 

 

 

niePromil

 

 

No Promil No Problem

Celem kampanii jest ograniczenie liczby kierowców, którzy decydują się na jazdę będąc pod wpływem alkoholu. Uczniowie biorą udział w prelekcjach, biorą udział w konkursach plastycznych „Odmowa jazdy z pijanym kierowcą”, biorą udział w marszach trzeźwości organizowanych przy wszystkich szkołach biorących udział w kampanii. W tym roku praca uczennicy klasy VI - Amelii Kania została wyróżniona w konkursie plastycznym. Amelia została zaproszona do Wieliczki na uroczyste rozdanie nagród oraz wzięła udział w prelekcjach w  Kopalni Soli.

 

 

 

 

szkolapromujacazdrowie

 

 

Szkoła Promująca Zdrowie

Celem projektu „Szkoła Promująca Zdrowie” jest rozpowszechnianie zdrowego stylu życia w całej społeczności szkolnej, zarówno wśród uczniów jak i pracowników. Promocja zdrowego trybu życia to proces pomagający w kształtowaniu właściwych nawyków żywieniowych oraz zachęcający do regularnej aktywności fizycznej.

 

 

 

 

 

Sks1

Szkolny klub Sportowy

Program to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu

 

 

Logo ZTU

Zachowaj Trzeźwy Umysł

ZTU to znana i uznana marka na polskim rynku profilaktyczno-edukacyjnym, która dostarcza wysokiej jakości materiały do profilaktyki już od dwudziestu lat. To kampania pozytywna i pomysłowa, stawiająca na wyraźny i optymistyczny przekaz. ZTU nie straszy i nie gani, ale uczy młodych ludzi, jak być silniejszymi, szczęśliwszymi i bardziej samoświadomymi osobami. Oferowane materiały profilaktyczne są nowoczesne, oryginalne, kolorowe i pomysłowe. Bazują na najnowszych trendach w edukacji. Dostajesz profilaktykę, której oczekują nauczyciele i uczniowie: nie nudną i sztampową, ale barwną i pełną optymizmu.

 

Pic1 min

 

 

 

Pic1 min

 

 

 

Pic1 min

 

 

 

Pic1 min

 

 

 

 Masz ważne pytanie? Chcesz zgłosić się do nas z problemem? Służymy pomocą!

Kontakt1 min