LogoSP2

 

 18 548-04-00    sekretariat@spjanuszowa.chelmiec.plJanuszowa 5, 33-300 Nowy Sącz   Facebook  epuap1 /SPJanuszowa/SkrytkaESP bipbip

Projekty ministerialne

 

Banner www 750x200 ver.1Program „Laptop dla ucznia” to rządowa inicjatywa, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych. To dziś tak fundamentalne umiejętności jak czytanie, pisanie, dodawanie, odejmowanie, mnożenie czy dzielenie. Bez nich nie sposób funkcjonować we współczesnym świecie wykorzystującym w życiu codziennym i pracy technologie cyfrowe. A bez rozwoju kompetencji cyfrowych nie uda się zbudować nowoczesnego, odpornego społeczeństwa i co za tym idzie – konkurencyjnej gospodarki.
Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji program zakłada, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce otrzyma na własność bezpłatny laptop. Sprzęt może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań. Wsparciem objęci zostaną uczniowie szkół publicznych i niepublicznych. Więcej info na https://laptopdlaucznia.gov.pl/

cyfrowa gminaW ramach unijnego projektu „Cyfrowa gmina” szkoła została wyposażona w nowe meble biurowe, sieć do której podłączono 19 stanowisk komputerowych oraz urządzenie wielofunkcyjne. Uroczyste otwarcie nowej sali komputerowej miało miejsce w dniu 20 stycznia 2023 r.

 

 

 

 

poznajPolskePoznaj Polskę
Zasady przedsięwzięcia -
wsparcie organów prowadzących szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego, poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Nasza Szkoła w dniu 5 grudnia 2022 r. w ramach ww. przedsięwzięcia wzięła udział w wycieczce do Kopalni Soli w Bochni i do XV wiecznego zamku w Nowym Wiśniczu. Informacje o wycieczce znajdują się tutaj.

 

1920x810Program Aktywna Tablica – to program rządowy w ramach którego, szkoły podstawowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup sprzętu, m. in.: projektory interaktywne, ekrany dotykowe, tablice interaktywne, jak również programy multimedialny do ogólnych i  specjalistycznych zastosowań, w tym programy dydaktyczno-terapeutyczne.

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie z programu na wybrane pomoce dydaktyczno-terapeutyczne, przeznaczone do pracy z uczniami klas I-VIII wspierające rozwój koncentracji uwagi (ADHD, ADD), terapię logopedyczną, wspomagającą rozwój procesów komunikacji i kompetencji społeczno-emocjonalnych (m.in. autyzm) oraz procesy uczenia się (dysleksja, dyskalkulia).

Zakupiony sprzęt pozwoli na wykorzystanie TIK  w edukacji i terapii, a wykorzystanie multimedialnych programów zwiększy zaangażowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w proces uczenia się. Pozyskane narzędzia przeznaczone są do indywidualnych potrzeb uczniów i pozwolą  skuteczniej realizować założenia terapii. Międzyszkolna Sieć Współpracy Nauczycieli stosujących TIK

 

729x308Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRC) to projekt realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, którego nadrzędnym celem jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce.

Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych NPRC, którego operatorem jest Ministerstwo Edukacji i Nauki umożliwia pozyskanie środków finansowych dla bibliotek szkolnych oraz placówek wychowania przedszkolnego, na zakup nowości czytelniczych, a także wyposażenia, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

 

 

logo Laboratoria Przyszlosci pion kolorLaboratoria Przyszłości - to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań oraz wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

W ramach projektu #LaboratoriaPrzyszłości Nasza Szkoła otrzymała wsparcie finansowe. Dzięki czemu zostały zakupione różne zestawy edukacyjne, w tym:
1). Zestawy do nauki robotyki:
     a). Edukacyjny pakiet zestaw Lego Spike (zestaw podstawowy i rozszerzony),
     b). Lego Mindstorms wynalazca robotów,
     c). Photon Moduł Robotyka i kodowanie oraz plansza – Miasto,
2). Drony edukacyjne z klatką ochronną,
3). Zestaw do druku 3D Laptop Dell Inspiron, Drukarka 3 D wraz z zestawem filamentów biodegradowalnych,
4). Zestaw urządzeń do realizacji nagrań i tworzenia zdjęć (oświetlenie, statyw, mikrofon kierunkowy z akcesoriami, aparat fotograficzny z wbudowaną kamerą, zestaw dwóch mikrofonów bezprzewodowych),
5). Mikrokontroler wraz ze stacja lutującą i mikroportem bezprzewodowy,
6). Pomoce dydaktyczne: zestaw brył szkieletowych do matematyki, kulkowe modele atomów do chemii,
7). Pomoce dydaktyczne na zajęcia świetlicowe i matematyczne: Zometool Creator 2 – zestaw do konstrukcji w przestrzennych i Polydron – zestaw klasyczny brył przestrzennych,
8). Tablice magnetyczne – suchościeralne.

Od roku szkolnego 2022/2023 w naszej szkole zagoszczą na stałe zajęcia z robotyki. Dzięki zakupionym zestawom uczniowie podczas programowania będą mogli na bieżąco oglądać efekty swojej pracy np. poprzez sterownie robotami. Drony edukacyjne będą uatrakcyjniały i wspomagały proces edukacyjny na zajęciach Informatyka i Technika, a różnorodne zestawy pomocy dydaktycznych wzbogacą lekcje z matematyki, chemii oraz będą wykorzystywane na zajęciach świetlicowych.

Zestawy edukacyjne zostały wykorzystane m. in. podczas zajęć i akademii szkolnych: Robotyka klasa VI, Robotyka klasa VII, Akademia - Pisk Białego Orła

 

Pic1 min

 

 

 

Pic1 min

 

 

 

Pic1 min

 

 

 

Pic1 min

 

 

 

 Masz ważne pytanie? Chcesz zgłosić się do nas z problemem? Służymy pomocą!

Kontakt1 min